Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2013

December 20 2013

6159 2da1 390
8264 3bd6 390
Reposted fromxawery xawery viapotrzebujewczoraj potrzebujewczoraj
To uczucie, kiedy mówisz "Spoko, fajnie", a myślisz "Jeb się na ryj"...
— nie. nie jestem miła.
6407 a263 390
Reposted fromupendo upendo viawiks wiks
7011 6cbf 390
Reposted fromget-fit get-fit viawiks wiks
zazdrość nas zniszczy ...
 - zobaczysz.
— juz wkrótce.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viawiks wiks
Od dziś należy uśmiechać się, dla eksperymentu, do każdej napotkanej osoby. W kolejce, w autobusie, na ulicy. Wysyłać eksperymentalne sygnały dobra, tak, na taki sygnał powinno się uzyskać odpowiedź tego okrucha dobroci, który ma podobno każda ludzka istota.
— Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora
Trochę o tobie myślałem. Masz w sobie to coś, zachodzisz za skórę.
,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
8526 cd60 390
Reposted fromsomethingmore somethingmore viawiks wiks
Reposted fromdoktoragon doktoragon viawiks wiks
5358 99e3 390
Reposted frombyheart byheart viawiks wiks
- do zobaczenia za 10 lat, jeśli będziemy wolni ożenię się z tobą.
- umowa stoi.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl